Home


KanBli.no hjelper deg å sortere tankene:

– jobb- og yrkesvalg

– familie og venner

– parforhold

(eller alt sammen…?)

Vi skaper klarhet

KanBli.no viser vei til mennesker som trenger en innsiktsfull og klok samtalepartner å drøfte problemstillinger med. Det kan være så mye. Det kan være en krevende kollega. Eller du lurer på hva du skal studere. Kan hende grubler du på å skifte jobb/yrke. Men ikke helt vet hva du skal velge.

Eller kanskje du har spørsmål om samliv, parforhold eller familie som du ønsker å lufte i fortrolighet. Du har muligens opplevd at du eller noen du står nær, endrer seg og skaper usikkerhet i livet ditt. Hva skyldes det? Hvilke alternativer har du?

Fellesnevneren er at dette er spørsmål som ikke alltid er lett å ta opp med andre. Fordi du ikke vil utlevere deg, fordi de ikke kommer til å forstå. Eller fordi de ikke er interesserte.

Vår rådgiver Lin Therese Reese kan mye om personlighet og motivasjon. Hun er fortrolig, lyttende og konstruktiv og hjelper deg med å sette tankene i system.

Hvem jeg er

Hovedrådgiveren i KanBli.no heter Lin Therese Reese. Hun har arbeidet med rekruttering siden 2002 og er i dag rådgiver i A`HEAD Executive. Lin har vært lærer i videregående skole og har også erfaring som personlig veileder og rekrutteringskontakt i NAV. Lin er sertifisert på bruk av personlighets- og interessetester fra Hogan.

Hun har lang erfaring fra rekruttering, utvelgelse og rådgivningsarbeid gjennom selskapene A`HEAD Executive og Mercuri Urval.

Dette er tilbakemeldinger Lin Therese har fått:

“Hun satte seg inn i min situasjon, og hjalp meg med å finne løsninger”.

“Jeg kom aldri til intervju, men etter å ha snakket med Lin fikk jeg ny jobb med en gang”.

“Lin motiverte, satte tankene mine i system og ga meg troen på meg selv”.

“Jeg har gått til mange terapeuter, men ingen forenkler, sorterer og skaper klarhet som Lin. Det er kun henne jeg vil snakke med om disse tingene”.

Dette er en rådgivningstjeneste fra A`HEAD Executive. Vi har kontor i Stavanger, men hjelper gjerne i andre deler av landet via Skype eller Teams etc.

Vår rådgivning

KanBli.no gir deg råd ut fra hvilke behov du har og hva du er opptatt av å få klarhet i.

Det starter ofte med en test som kartlegger din personlighet. Vi kartlegger også hva som interesserer og motiverer deg.

Deretter tar vi deg gjennom en bevisstgjøringsprosess ved hjelp av individuelle møter. Antall bestemmer du selv.

Du må ha fylt 18 ved programmets start. Innholdet i samtalene er fortrolig og vil ikke bli meddelt andre uten ditt samtykke og ønske.

Det er ingen klasserom- eller annen fellesundervisning, alt gjennomføres i fortrolige en-til-en møter.

Rådgivning om studie- og yrkesvalg

For deg som ønsker hjelp til å finne ut hva du skal bli, eller hva du skal studere, har vi utviklet et firetrinns program. Vi anbefaler møter hver 14. dag, men det kan kjøres raskere.

Første møte: Gjennomgang av personlighets- og interessetest: hva forteller den om hvordan du er, hvilke styrker du har og hva du interesserer deg for?

Andre møte: Vi tar frem testprofilen igjen og fortsetter jobben med å fokusere på dine styrker og å hjelpe deg å finne ut hva du egentlig vil.

Tredje møte: I hvilke yrker passer det å være som deg? Hvor vil du få brukt deg selv og trives på jobb?

Fjerde møte: Hvilke studier fører til de yrkene som passer deg? Oppsummering og avslutning.

I etterkant kan vi hjelpe deg med å sette opp CV eller skrive søknad. Vi kan også lære deg noen smarte triks hvis du skal på intervju.

Pris for hele programmet, inkludert personlighetstest og fire møter: NOK 19.900,- inkl. mva. Timepris for eventuell fortsatt rådgivning i etterkant av programmet: NOK 2.500,- inkl. mva.


Kontakt oss

KanBli.no
Øvre Strandgate 118, 4005 Stavanger.
Tlf 924 45 428 / 454 49 444

Send oss en melding


Copyright KanBli.no – All rights reserved